BIP GCM

. . . . .
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-03-23 13:58:12 Najem systemów elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego wraz z generatorem i pompą chłodzącą do mapowania złożonych arytmii, pozwalającego na uwidocznienie wszystkich elektrod znajdujących się w sercu wraz dostawą sprzętu jednorazowego Edycja dokumentu Anna Zawada
2018-03-23 13:50:29 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Edycja dokumentu Anna Podleżyńska
2018-03-23 13:38:53 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym przez lekarza ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii w trakcie dyżurów medycznych. Edycja dokumentu 1dyszkiewicz
2018-03-23 13:37:59 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie asystowania do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej w Oddziale Neurochirurgii, przez lekarza ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, w ramach procedur medycznych Q31, Q32, Q33. Edycja dokumentu mbula
2018-03-23 13:22:56 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego Edycja dokumentu Anna Zawada
2018-03-23 12:28:38 Wykonanie robót budowlanych - Modernizacja Oddziału Elektrokardiologii. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Edycja dokumentu Bożena Lipińska
2018-03-23 11:39:19 Dostawa wyposażenia medycznego Edycja dokumentu Anna Uchto
2018-03-23 10:18:09 Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca - Zadanie 42 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Dostawa wyposaże Publikacja dokumentu Bożena Lipińska
2018-03-23 09:32:23 Dostawa wyposażenia niemedycznego ( Oddział Elektrokardiologii) Edycja dokumentu Anna Podleżyńska
2018-03-23 09:19:17 Dostawa leków Edycja dokumentu Małgorzata Brożek
1 2 3 4 5